wtorek, środa, piątek 11:00-18:00
poniedziałek, czwartek 10:00-15:30
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10:00-18:00
czwartek nieczynne
--> Z. Miłoszewski, Ziarno prawdy ŚWIERKLANIEC
--> A. Boniecki, Zakaz palenia ŚWIERKLANIEC
--> J. Bator, Wyspa łza ŚWIERKLANIEC
...
--> K. Bonda, Tylko martwi nie kłamią NAKŁO ŚLĄSKIE
--> K. Michalak, Zacisze Gosi NAKŁO ŚLĄSKIE
--> S. Day, Wybór Crossa NAKŁO ŚLĄSKIE
29.5.2015
Spotkanie z Arkadym Pawłem Fiedlerem
26.5.2015
Spotkanie z Wojciechem Jagielskim
22.5.2015
Spotkanie z Jarosławem Kretem
UWAGA!
27.05.2015
29 maja 2015 r. z powodu spotkania z Arkadym Pawłem Fiedlerem biblioteka w Świerklańcu będzie czynna do godz. 16:30. Za utrudnienia przepraszamy! Równocześnie zapraszamy na spotkanie do biblioteki w Nakle Śląskim, które rozpocznie się o godz. 17:00.
ODJAZDOWY BIBLIOTEKARZ
25.05.2015
3 czerwca po raz czwarty organizujmy rajd rowerowy "Odjazdowy Bibliotekarz". Zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców naszej gminy do udziału w rajdzie.
Start:
- Gminna Biblioteka Publiczna Świerklaniec godz. 16.30,
- Orzech Szkoła Podstawowa godz. 16.50
- Filia biblioteki w Nakle Śląskim 17.10
- Szkoła Podstawowa Nowe Chechło 17.50
Meta:
- świerklaniecki park około 18.20
- wspólne ognisko (PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ KIEŁBASKI!), gry i zabawy plenerowe dla dzieci
Zapisy w bibliotekach lub telefonicznie: 32 284 40 96, 32 390 21 57.
Prosimy, aby dzieci do 12-go roku życia uczestniczyły w rajdzie wraz z opiekunami.
Organizatorzy: Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Klub Turystyki Rowerowej przy Parafii p.w. N.M.P.J. w Orzechu. Sponsorzy: "WORD" Katowice oraz Spółdzielnia Handlowo Produkcyjno Usługowa "Samopomoc Chłopska" w Świerklańcu
SPOTKANIE Z ARKADYM PAWŁEM FIEDLEREM
22.05.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga zapraszają na spotkanie autorskie z Arkadym Pawłem Fiedlerem, który fiatem 126p przemierzył Afrykę.
Spotkanie odbędzie się 29.05.2015 r. o godz. 17.00 w nakielskiej filii.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy w bibliotekach lub telefonicznie 32 390 21 57, 32 284 40 96
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Bajkowanie na dywanie", który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".
SPOTKANIE Z WOJCIECHEM JAGIELSKIM
18.05.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga zapraszają na spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim.
Spotkanie odbędzie się 26.05.2015 r. o godz. 17.00 w nakielskiej filii.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy w bibliotekach lub telefonicznie 32 390 21 57, 32 284 40 96
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Bajkowanie na dywanie", który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".

SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM KRETEM
11.05.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga zapraszają na spotkanie autorskie z Jarosławem Kretem.
Spotkanie odbędzie się 22.05.2015 r. o godz. 17.00 w nakielskiej filii.
Ilość miejsc ograniczona, zapisy w bibliotekach lub telefonicznie 32 390 21 57, 32 284 40 96
Spotkanie odbędzie się w ramach projektu "Bajkowanie na dywanie", który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".
KONKURS PLASTYCZNY PALCEM PO MAPIE
31.03.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga zachęcają mieszkańców gminy Świerklaniec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Palcem po mapie". Konkurs jest związany z rozpoczynającym się w naszej placówce projektem "Bajkowanie na dywanie", który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "PALCEM PO MAPIE"

Organizator:

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, ul. Górna 33, 42-622 Świerklaniec oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2015 roku i potrwa do 11 czerwca 2015 roku.

Uczestnicy:

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Świerklaniec w wieku 3-100 lat.
2. Konkurs będzie rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych:
Dzieci w wieku 3-12 lat
Młodzież w wieku 13-18 lat
Dorośli w wieku 19-64 lat
Seniorzy w wieku 65-100 lat

Prace konkursowe:

1. Temat prac konkursowych brzmi "Palcem po mapie".
2. Opis: Uczestnik konkursu na kartce formatu A3 powinien umieścić zdjęcie z podróży, a następnie domalować to, czego nie zdołał uchwycić obiektyw aparatu fotograficznego.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dane umieszczone w formularzu będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatora z uczestnikiem w celach konkursowych.
6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Prace konkursowe należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu, ul Górna 33, 42-622 Świerklaniec lub w Filii nr 1 w Nakle Śląskim, ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie, bądź za pośrednictwem poczty do 11 czerwca 2015 roku. W przypadku wysłania prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze konkursowej.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
2.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z listą nagrodzonych osób nastąpi 18 czerwca 2015 r. na pikniku ?Palcem po mapie?, który poprowadzi Michał Malinowski. Po tej dacie wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu (www.bibliotekaswierklaniec.pl) oraz Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga (www.milosnicynaklasl.org.pl).
3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie, ani wymianę na równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Administratorami danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2. Autorzy (w przypadku dzieci Opiekunowie) wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac, a także na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego fotografii, jeśli zostanie laureatem konkursu.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach www.bibliotekaswierklaniec.pl oraz www.milosnicynaklasl.org.pl, a także w siedzibie Organizatora.
5. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zwrócone autorom na ich życzenie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkurs; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu; Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.