wtorek, środa, piątek 11:00-18:00
poniedziałek, czwartek 10:00-15:30
poniedziałek, wtorek, środa, piątek 10:00-18:00
czwartek nieczynne
--> Z. Miłoszewski, Ziarno prawdy ŚWIERKLANIEC
--> A. Boniecki, Zakaz palenia ŚWIERKLANIEC
--> J. Bator, Wyspa łza ŚWIERKLANIEC
...
--> K. Bonda, Tylko martwi nie kłamią NAKŁO ŚLĄSKIE
--> K. Michalak, Zacisze Gosi NAKŁO ŚLĄSKIE
--> S. Day, Wybór Crossa NAKŁO ŚLĄSKIE
15.4.2015
Spotkanie z Łukaszem Wierzbickim
10.4.2015
Spotkanie z Rafałem Witkiem
8.4.2015
Spotkanie z Mieczysławem Bieńkiem
SPOTKANIE Z AUTORSKIE Z PIOTREM TOMZĄ
14.04.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga serdecznie zapraszają na spotkanie z Piotrem Tomzą - "O Afryce Nowaka i innych dziwakach", które odbędzie się 24 kwietnia 2015 roku, o godzinie 18:00 w Filii nr 1 w Nakle Śląskim.

Piotr Tomza jest autorem książki "Afryka Nowaka" - reportażu z przebiegu trwającej ponad dwa lata sztafetowej wyprawy blisko 100 osób śladami Kazimierza Nowaka, polskiego podróżnika i reportera, który w latach 1931-1936 samotnie przemierzył Afrykę z północy na południe i z powrotem, poruszając się rowerem, pieszo, konno, czółnem i na wielbłądzie.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Bajkowanie na dywanie, który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".

W związku z ograniczoną ilością miejsc, prosimy o zapisywanie się w bibliotece lub telefonicznie: 32 390 21 57
SPOTKANIE Z PAULINĄ WILK
08.04.2015
Serdecznie zapraszamy na spotkanie z Pauliną Wilk, autorką książek "Lalki w ogniu", "Znaki szczególne" oraz bajek dla dzieci o przygodach misia Kazimierza. Spotkanie odbędzie się 17 kwietnia 2015 r. o godzinie 17:00 w Filii nr 1 w Nakle Śląskim. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy w bibliotekach lub telefonicznie.

Spotkanie odbędzie się w ramach projektu Bajkowanie na dywanie, który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne". Organizatorami spotkania są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga
KONKURS PLASTYCZNY PALCEM PO MAPIE
31.03.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga zachęcają mieszkańców gminy Świerklaniec do wzięcia udziału w konkursie plastycznym "Palcem po mapie". Konkurs jest związany z rozpoczynającym się w naszej placówce projektem "Bajkowanie na dywanie", który został dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO "PALCEM PO MAPIE"

Organizator:

Organizatorami konkursu są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu, ul. Górna 33, 42-622 Świerklaniec oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga.

Czas trwania konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 31 marca 2015 roku i potrwa do 11 czerwca 2015 roku.

Uczestnicy:

1. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy gminy Świerklaniec w wieku 3-100 lat.
2. Konkurs będzie rozgrywany w czterech kategoriach wiekowych:
Dzieci w wieku 3-12 lat
Młodzież w wieku 13-18 lat
Dorośli w wieku 19-64 lat
Seniorzy w wieku 65-100 lat

Prace konkursowe:

1. Temat prac konkursowych brzmi "Palcem po mapie".
2. Opis: Uczestnik konkursu na kartce formatu A3 powinien umieścić zdjęcie z podróży, a następnie domalować to, czego nie zdołał uchwycić obiektyw aparatu fotograficznego.
3. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
4. Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
5. Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Dane umieszczone w formularzu będą służyć wyłącznie do kontaktu organizatora z uczestnikiem w celach konkursowych.
6. Prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7. Prace konkursowe należy składać osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu, ul Górna 33, 42-622 Świerklaniec lub w Filii nr 1 w Nakle Śląskim, ul. Główna 62, 42-620 Nakło Śląskie, bądź za pośrednictwem poczty do 11 czerwca 2015 roku. W przypadku wysłania prac drogą pocztową decyduje data stempla pocztowego. Prace dostarczone po terminie nie będą brane pod uwagę w procedurze konkursowej.

Wyniki konkursu i nagrody:

1. Laureatów wyłoni jury powołane przez organizatora.
2.Ogłoszenie wyników konkursu wraz z listą nagrodzonych osób nastąpi 18 czerwca 2015 r. na pikniku ?Palcem po mapie?, który poprowadzi Michał Malinowski. Po tej dacie wyniki będą ogłoszone na stronach internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej w Świerklańcu (www.bibliotekaswierklaniec.pl) oraz Stowarzyszenia Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga (www.milosnicynaklasl.org.pl).
3. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
4. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
5. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie, ani wymianę na równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe:

1. Administratorami danych osobowych uczestników biorących udział w konkursie są Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
2. Autorzy (w przypadku dzieci Opiekunowie) wyrażają zgodę na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac, a także na opublikowanie imienia i nazwiska uczestnika oraz jego fotografii, jeśli zostanie laureatem konkursu.
3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronach www.bibliotekaswierklaniec.pl oraz www.milosnicynaklasl.org.pl, a także w siedzibie Organizatora.
5. Prace zgłoszone do konkursu zostaną zwrócone autorom na ich życzenie.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do: zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkurs; odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny; nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac; rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu; Naruszenie przez uczestnika któregokolwiek z warunków konkursu oznaczać będzie niezakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.
TABLETY W BIBLIOTECE!
30.03.2015
Z radością informujemy, że nasza biblioteka otrzymała od Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego trzy tablety Apple iPad w ramach projektu "Tablety w Twojej bibliotece". Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Tablety są udostępniane bezpłatnie, na miejscu w bibliotece świerklanieckiej i nakielskiej filii. Podłączone są do Internetu, posiadają wiele aplikacji edukacyjnych i treści multimedialnych.

Zapraszamy do korzystania!
BAJKOWANIE NA DYWANIE
25.03.2015
Gminna Biblioteka Publiczna w Świerklańcu oraz Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga rozpoczynają projekt "Bajkowanie na dywanie", który jest dofinansowany z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Partnerstwo publiczno-społeczne".

W ramach projektu odbędą się warsztaty artystyczne, głośne czytanie bajek w Klubie Bajkopodróżnika, spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Bibliotekę odwiedzą między innymi Łukasz Dębski - autor "Wierszownika z podróży dookoła świata", Anna Kaszubska - autorka "Muzyki świata, czyli jak obudzić Leona", Łukasz Wierzbicki - autor "Afryki Kazika", Eliza Piotrowska oraz Paulina Wilk, Jarosław Kret, Arkady Paweł Fiedler, Piotr Tomza. Zakończeniem projektu będzie rodzinny piknik literacko-podróżniczy "Palcem po mapie", który poprowadzi Michał Malinowski - opowiadacz bajek, twórca Muzeum Bajek, Baśni, Opowieści.

Szczegółowe informacje już niebawem!

Patronat honorowy nad projektem sprawują: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Instytut Książki

Patronat medialny nad projektem sprawują: "Gwarek", "Miastomania. Tarnowskie Góry", TG Stacja
NOWA OFERTA DLA NASZYCH CZYTELNIKÓW! - CZYTNIKI E-BOOKÓW!
05.02.2015
Wprowadzamy dla czytelników nową ofertę - możliwość wypożyczenia czytnika e-booków (Kindle 7 Touch). E-booki, które mamy w ofercie:
- Angole, Ewa Winnicka
- Białe. Zimna wyspa Spitsbergen, Ilona Wiśniewska
- Bóg jest czerwony, Liao Yiwu
- Bóg zapłać, Wojciech Tochman
- Czarnobylska modlitwa, Swietłana Aleksijewicz
- Czasy secondhand, Swietłana Aleksijewicz
- Dom włóczęgi, Mariusz Wilk
- Dziś wieczorem nie schodzimy na psy, Alexandra Fuller
- Farma lalek, Wojciech Chmielarz
- Jutro przypłynie królowa, Maciej Wasielewski
- Lekarz, który wiedział za dużo, Christer Mjset
- Miedzianka. Historia znikania, Filip Springer
- Opowieści z Narnii. Lew, czarownica i stara szafa, Clife Staples Lewis
- Ości, Ignacy Karpowicz
- Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii, Drauzio Varella
- Papusza, Angelika Kuźniak
- Sońka, Ignacy Karpowicz
- Śnieg przykryje śnieg, Levi Henriksen
- Szympansy z azylu Fauna, Andrew Westoll
- Wałkowanie Ameryki, Marek Walkuski
- Znaki szczególne, Paulina Wilk

Ponadto użytkownicy mają możliwość zamówienia e-booków z innych, bezpłatnych serwisów, np. wolnelektury.pl

Regulamin wypożyczania czytników:
1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Gminnej Bibliotece Publicznej w Świerklańcu oraz w Filii nr 1 w Nakle Śląskim
2. Z usługi wypożyczania czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę GBP w Świerklańcu
3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 21 dni z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejne 21 dni, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego
4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu
5. Opłata za przetrzymanie czytnika wynosi 1 zł za dzień
6. Przy wypożyczeniu czytników korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania umowy użyczenia, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (u bibliotekarza)
7. Użytkownik Biblioteki składa zamówienie na czytnik drogą telefoniczną lub osobiście
8. Zamówiony czytnik powinien być odebrany w przeciągu 3 dni, po upływie tego terminu czytnik może być wypożyczony innemu użytkownikowi
9. Użytkownik ma prawo korzystać z 21 tytułów e-booków zakupionych przez GBP oraz do wgrania do pamięci czytnika dowolnych e-booków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
10. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył
11. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczonych na czytnikach przez użytkownika
12. Użytkownik nie może udostępniać czytników innym osobom

ZAMÓW, PODPISZ UMOWĘ UŻYCZENIA I CZYTAJ! ZAPRASZAMY!